Přeložka II/141

Jde o vyhaslý projekt ze 70. let, který v žádném případě neodpovídá současným environmentálním, dopravním ani hygienickým normám. Územní rozhodnutí pochází z roku 1996 – od té doby nedošlo k žádné aktualizaci nebo posunu.

 

Kolem Základní školy Vodňanská projede 5749 vozidel/den (celostátní sčítání dopravy v roce 2010). To je oproti jiným městům v jižních Čechách poměrně malé číslo. Jen pro srovnání - intenzita dopravy v Českém Krumlově činí 11389 vozidel/den, v Týně nad Vltavou 9618 vozidel/den, a přesto tato města obchvat nemají. Z těchto informací jsme tedy přesvědčeni, že budování obchvatu v Prachaticích je zcela zbytečné. 

 

Svědčí o tom také vyjádření ing. Klásy, ředitele Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje, že přeložka není v současné době pro Kraj prioritou. Ing. Milan Nebesář (vedoucí odboru kanceláře hejtmana) nám navíc dělil, že termín zahájení stavby silnice nelze stanovit ani přibližně.

 

Dalším argumentem proti přeložce je fakt, že část plánované stavby, která by se napojovala na současnou silnici na Volary, nemá platné územní rozhodnutí. Problém u ZŠ Vodňanská by se tedy přesunul jen o pár desítek metrů níž k autobusovému nádraží.

Kontakt

Živá vila, z. s. Věžní 60
Prachatice
38301
+420 732 825 503 zivavila@centrum.cz