Živá vila, z. s.

"Krásnou opuštěnou prvorepublikovou vilu v Prachaticích určenou k demolici kvůli silničnímu obchvatu si od města pronajme skupina tří dívek. Přitahuje je zvenčí, ale po vstupu je svou architekturou uhrane. Vezmou škrabky, přemluví kamarády, provedou základní úpravy. Uspořádají ve vile koncert a kouzlu propadnou další. Zanedlouho se kolem vily vytvoří početná komunita, konají se další koncerty, divadla, výstavy, literární večery a vila se stane autentickým kulturním centrem.

Energie a svoboda, která z domu čiší, nabere rozměry pro okresní pošumavské město nezvyklé. Navíc je vila prohlášena kulturní památkou. To už je na některé komunální politiky a maloměstské stereotypy příliš a zatáhnou za záchrannou brzdu. Prohlášení za kulturní památku zruší, intelektuálně předimenzované lidi z domu vyhodí.

Dům opět zpustl, zarostl a čeká na svou demolici. Bagr shrne nejen cihly, ale i silný příběh o naději, o zvláštním sblížení člověka a architektury, kdy si odsouzený dům k smrti na chvíli půjčí lidskou touhu po životě. Ale třeba ne, vila pořád ještě stojí...!"

Mgr. Peter Chvojka, Ph. D

 

Spolek Živá vila, z.s. byl založen v roce 2015 Pavlou Zelenkovou, Kateřinou Wagnerovou a Barborou Koritenskou. Cílem spolku je zachování a popularizace významné funkcionalistické stavby, Kralovy vily v Prachaticích. 

K činnostem spolku patří také pořádání kulturních a společenských akcí, které mají zvýšit povědomí občanů o významu tohoto objektu. Spolek mezi lety 2014 - 2016 provozoval tzv. neobvyklý kulturní prostor a komunitní zahradu právě v Kralově vile. Kvůli neprodloužení nájmu začali pořádat členové spolku akce ve veřejném prostoru města Prachatice. Díky tlaku veřejnosti byla vila spolku znovu pronajata v srpnu 2020.

V listopadu 2014 podal spřátelený spolek Pelyněk, z. s. žádost o prohlášení Kralovy vily památkou. Proces o prohlášení byl zahájen 15. června 2015, v září 2016 byla vila památkou prohlášena. Její majitel, Město Prachatice, ale proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, kterému Ministerstvo kultury ČR vyhovělo. V současné době vila opět památkou není.