Současný stav

Vila J. N. Krale je v současné době v majetku města a je odsouzena k demolici kvůli "společensky prospěšné" silnici. Jedná se ovšem o vyhaslý projekt ze 70. let, který není vzhledem k současným dopravním, urbanisticko-architektonickým a environmentálním standardům a normám aktuální. 

Vzhledem k aktuální dopravní situaci v Prachaticích a z ní vyplývajícím potřebám a vzhledem k investiční náročnosti případné realizace této stavby není podle vyjádření jihočeského kraje (investor stavby) prioritní a podle námi osloveného dopravního projektanta Michala Šobra není stavba silnice reálná.

Vila v průběhu 2. poloviny 20. století utrpěla mnoho škod. Ať už se jedná o nevhodné zacházení v období, kdy byly v objektu umístěny jesle, následně mateřská školka a družina (nevyhovující nová okna, necitlivé zacházení s původním nábytkem, ...) nebo o dobu současnou, kdy došlo k devastaci objektu.

V letech 2014 - 2016 ve vile úspěšně fungovalo komunitní centrum provozované naším spolkem Živá vila. Tyto aktivity byly ale trnem v oku vedení města Prachatice a proto se rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu jedné z členek spolku. Dům je nyní v pronájmu Technických služeb Města Prachatice a slouží coby sklad.

SOUČASNÉ VYUŽITÍ COBY SKLAD (FOCENO V ÚNORU 2020):

KOMUNITNÍ CENTRUM VE VILE (2014 - 2016):

PRÁCE NA VILE (PODZIM 2014 - JARO 2015):

STAV V ŘÍJNU 2014: