Využití domu a současný stav 

Vila J. N. Krale je v současné době v majetku města a je odsouzena k demolici kvůli "společensky prospěšné" silnici. Jedná se ovšem o vyhaslý projekt ze 70. let, který není vzhledem k současným dopravním, urbanisticko-architektonickým a environmentálním standardům a normám aktuální. 

Vzhledem k aktuální dopravní situaci v Prachaticích a z ní vyplývajícím potřebám a vzhledem k investiční náročnosti případné realizace této stavby není podle vyjádření jihočeského kraje (investor stavby) prioritní a podle námi osloveného dopravního projektanta Michala Šobra není stavba silnice reálná.

Vila v průběhu 2. poloviny 20. století utrpěla mnoho škod. Ať už se jedná o nevhodné zacházení v období, kdy byly v objektu umístěny jesle, následně mateřská školka a družina (nevyhovující nová okna, necitlivé zacházení s původním nábytkem, ...) nebo o dobu současnou, kdy došlo k devastaci objektu.

V letech 2014 - 2016 ve vile úspěšně fungovalo komunitní centrum provozované naším spolkem Živá vila. Tyto aktivity byly ale trnem v oku vedení města Prachatice a proto se rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu jedné z členek spolku. Dům tedy pronajalo vedení města Prachatice Technickým službám a v letech 2018 - 2020 sloužil jako sklad.

Technickým službám sloužila ale vila jako sklad jen na oko, ve skutečnosti ji pro skladovací účely nikdy nevyužívaly. A protože se objekt nachází v problematické lokalitě mezi vlakovým a autobusovým nádražím, začala vila znovu přitahovat vandaly. Během jara 2020 zde našli útočiště drogově závislí, uvnitř došlo k požáru a byl zde opět velký nepořádek. 

Na tlak veřejnosti a apelu na jednání zastupitelstva přistoupilo vedení města Prachatice na vypsání nového výběrového řízení na pronájem domu. Do něj se přihlásil jen spolek Živá vila s cílem navázat na své předešlé aktivity a z domu opět vybudovat nezávislé kulturní centrum. Nájemní smlouva byla podepsána k 1. 8. 2020 na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením, pokud jedna ze smluvních stran nevypoví smlouvu 3 měsíce před jejím koncem. Zase žijem!

ŽIVÁ VILA VSTÁVÁ Z POPELA! (SRPEN, ZÁŘÍ 2020)

STAV V KVĚTNU 2020:

VYUŽITÍ JAKO SKLAD (FOCENO V ÚNORU 2020):

KOMUNITNÍ CENTRUM VE VILE (2014 - 2016):

PRÁCE NA VILE (PODZIM 2014 - JARO 2015):

STAV V ŘÍJNU 2014: