Zimní spánek? Ale kdeže...

31.01.2022

Mohlo by se zdát, že jsme se uložili k zimnímu spánku, ale opak je pravdou! Protože se ale ve vile momentálně nedá dlouho pobývat, máme tak trošku spolkový home office. Momentálně pracujeme na několika dílčích projektech a úkolech:

  • Připravujeme program na jaro - sezónu hodláme zahájit v březnu, ejchuchu!
  • Zapojili jsme se do projektu Kartografie (Eko)systémů - Black Edition realizovaného Nadací Agosto Foundation, který se zaměřuje na zlepšení kapacit kulturních a uměleckých iniciativ v regionech - můžete se těšit na soubor vybraných rozhovorů v knižní podobě, kam jsme měli tu čest přispět svou troškou do mlýna
  • Aktivně se účastníme pracovních skupin k tvorbě nového strategického plánu města Prachatice - zde se Barbora a Kateřina zaměřují na životní prostředí, kulturu a život ve městě i dopravu (cha, hrozba silniční přeložky nám tu stále dříme a my nechceme nic ponechat náhodě)
  • Díky spolupráci s Fullmoon Magazine, Heartnoize a Mood získává letní hudební festival jasnější obrysy, Libor pečlivě sestavuje doprovodný program a už teď můžeme slíbit, že město bude během festivalového víkendu zas o něco živější
  • Od loňského jara jsme v kontaktu se spolkem Antikomplex, jenž plánuje vydat publikaci o lidech či spolcích, kteří pozitivně proměňují krajinu a místo, kde žijí. Připravovaná kniha má ukázat pestrost lidských aktivit, kreativitu a zároveň podpořit pozitivní vnímání krajiny pohraničí. Jsme moc rádi, že jsme mohli poskytnout rozhovor o naší činnosti a moc se na knihu těšíme!
  • V rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 jsme byli přizváni do pracovní skupiny Atraktivita regionu (zde je naše účast spíše pasivní)
  • S Petrem sepisujeme seznam udržovacích prací, které bude třeba na domě po zimě udělat, chceme se taky více věnovat zahradě a pokud vše půjde dobře, obnovit hliněnou pec. Že by návrat pizzy a vypečených střed? Doufáme, že to zmáknem...

Rok tygra je pomalu tady a my jsme připraveni k odvážným skokům!