Takto se chová řádný hospodář?

24.05.2020

Dne 23. 5. 2020 jsme zjistili, že je z Kralovy vily znovu útočiště drogově závislých, tak jako v letech 2012-2014, i přesto, že ji mají oficiálně v pronájmu Technické služby města Prachatice a dům by měly využívat coby sklad. Došlo k porušení zámku u původního hlavního vstupu a kdokoli měl volný přístup do domu. Nešlo o jednorázové vloupání, v domě jsou stopy dlouhodobého užívání - nepořádek, stopy po požáru, výkaly, použité injekční stříkačky. Dochované původní vybavení je poničené (vysklená okna, uřezané původní designové kliky, dveřní výplně poškozené, ...). Naštěstí se jedná o zásahy, které jsou vratné (snad kromě odcizených kovových prvků).

Město znovu dokazuje, že se nechová jako řádný hospodář. Od října 2016, kdy nebyla prodloužena nájemní smlouva Pavle Zelenkové a vilu si vzalo do svého užívání město, je to totiž již několikátý pokus o vniknutí do objektu. V současnosti komunikujeme s právníky a zvažujeme patřičné kroky. Za dva týdny, 3. června, je naplánované jednání zastupitelstva, na kterém zastupitelka za Živé Prachatice a zároveň předsedkyně spolku Živá vila Barbora Koritenská přednese návrh o novém zabezpečení vily, včetně pravidelných kontrol od strážníků městské policie. To je logický krok, pokud se z obecního majetku stává místo pro setkávání nepřizpůsobivých občanů. O to víc, jedná-li se o stavbu s významnou architektonickou hodnotou, jakou Kralova vila bezesporu je. V tomto případě navíc nejde "jen" o samotnou budovu, ale také o poškození městského movitého majetku, který je ve vile uskladněn.

Ve hře je ale také podání trestního oznámení za porušení povinnosti při správě cizího majetku a také petice za odvolání starosty. Nepočítáme s tím, že by druhý zmiňovaný krok mohl být zastupitelstvem schválen, zároveň ale chceme upozornit na opravdu vážnou situaci, která výše zmiňovaným zjištěním mnohonásobně přetekla pomyslnou hráz. Pokud totiž starosta poruší své povinnosti (například právě tím, že nepečuje o majetek obce s péčí řádného hospodáře) a způsobí tím obci škodu, je povinen ji nahradit. Starosta si tedy musí uvědomit, že je ze zákona považován za odborníka v oblasti chodu obcí a jako takový nese patřičnou odpovědnost.

Také bychom chtěli poděkovat Vám všem za obrovskou vlnu podpory, kterou jste nám vyjádřili. Vaše slova nám pomáhají více než kdykoli předtím. Dlouholetá práce spolku Živá vila vešla takřka během měsíce celá vniveč. Ale nevzdáváme se. Vila je stále v relativně dobrém stavu, původní prvky nejsou nadobro zničené, dům vlastně stačí "jen" znovu uklidit. Proto také městu navrhneme naši pomoc při úklidu vily.

V současné době nám nejvíce pomůže Vaše podpora formou účasti na jednání zastupitelstva 3. června, kde byste svou přítomností (a případným vyjádřením svého názoru) dali najevo nespokojenost se současnou situací. Také účastí na hudebním festivalu Vivat Vila  ukážete, že Vám osud vily není lhostejný.