Slovo ve zdi / Básně Libora Staňka II.

22.04.2020

Poezie na ulici 

∵ cyklus básní Libora Staňka budou instalovány v zapomenuté prachatické uličce, tzv. Myší díře mezi ulicemi Poštovní a Dlouhá od soboty 2. května 2020. Budou vystaveny tak dlouho, jak dlouho odolají povětrnostním podmínkám a člověku.   ∵

» VÝZVA «
Tyto básně jsou nalepené na zdi
Tyto básně slouží tobě
Ty sloužíš těmto básním
Ty kolemjdoucí spočiň na nich očima
Ty procházející přečti tyto básně nahlas
Ty člověku ve zdech osvoboď se tím, že báseň uloupíš
Ty procházející zboř tato slova
Ty procházející zboř tyto zdi 

Vrstvením a cyklickým opakováním textových struktur jsou stvořeny tzv. trsy slov, které se pomocí průsvitného papíru nanáší na zeď. Stísněný prostor zdí se stává pomyslnou matérií slov, pomocí nichž už nelze "něco říci, ale lze v nich jen mlčet". Slova zarůstají do zdí a staví nové zdi slov.