Přednáška — H. Látal_Prachatický kostel sv. Jakuba Většího — Vivat Vila #2

24.07.2021

Galerie Neumannka, 24. 7. 2021, 13:00

V rámci doprovodného programu festivalu Vivat Vila #2 se představí historik umění Hynek Látal, který pohovoří o významné prachatické pozdně gotické památce, kostelu sv. Jakuba Většího Čtení se uskuteční v galerii Neumannka 

Vstupné je zdarma (nemusí být zakoupen lístek na festival), nicméně kapacita místa je omezená, proto doporučujeme dorazit včas. 

Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích je jednou z vynikajících památek sakrální architektury pozdně gotického období, jehož stavitelé v jižních Čechách zanechali díla středoevropského významu. Přednášející se ve své prezentaci bude na podkladě bohatého obrazového materiálu zabývat otázkou, z jaké místní tradice vyrůstá a jakými inovacemi z jiných stavitelských oblastí je ovlivněn jeho vzhled. Ten je určován nejen monumentálně působícím "katedrálním" dvouvěžovým průčelím, ale především komplikovaným vzorcem hvězdových kleneb v interiéru. Svou roli přitom jistě sehrála i klíčová hospodářská pozice středověkých Prachatic na jedné z větví tzv. Zlaté stezky, po níž byla do Čech ze Solné komory dopravována sůl. 


Mgr. Hynek Látal, Ph.D.
(Oddělení dějin umění Filozofické fakulty JU v Č. Budějovicích)

Vystudoval dějiny umění a germanistiku a doktorské studium Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na tamní filozofické fakultě se podílel na zrodu oboru dějiny umění. V letech 2014-2020 byl rovněž externím kurátorem sbírky starého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, kde uspořádal několik výstav a podílel se na koncepci proměnlivé expozice Meziprůzkumy. Sbírka AJG. Je autorem knihy Laboratoře inovací, pojednávající o vývoji středoevropské pozdně gotické sakrální architektury. K tématu pozdně gotického umění opakovaně přednášel také na univerzitách v Německu a v Rakousku.