Podali jsme návrh na prohlášení vily památkou

13.02.2023

Právě teď jsme odeslali znovu návrh na prohlášení Kralovy vily kulturní nemovitou památkou. Držte nám palce!

Domníváme se totiž, že je na místě dřívější rozhodnutí o neprohlášení zodpovědně přehodnotit. Silniční přeložce, kvůli které je Kralova vila odsouzena k demolici, totiž v říjnu 2022 vypršelo územní rozhodnutí a od té doby nečiní investor stavby (Jihočeský kraj) žádné kroky k jeho obnovení. Jako spolek, který trvale usiluje o zachování Kralovy vily coby významné architektonické a historické památky, cítíme povinnost na tuto skutečnost poukázat.

Součástí předkládaného návrhu je proto pro úplnost informací i stručný souhrn faktů reflektující současný stav plánové dokumentace silniční přeložky II/141 v úseku Prachatice - Těšovice, který v blízké době zveřejníme i zde na webu.