PETICE za odvolání starosty Prachatic

31.05.2020

Od dnešního dne je na světě petice za odvolání starosty Martina Malého z jeho funkce. Jak jsme již uvedli v tiskové zprávě - víme, že s velkou pravděpodobností nebude tento krok zastupitelstvem přijat. Petice je pro nás silným gestem, jak vyjádřit nespokojenost se současnou situací.
Podepisovat můžete v Obchůdku U Barborky (Poštovní ulice 119, Prachatice, otevřeno po-pá 9-16, so 9-12) nebo u členů spolku. Pokud víte, že se do Poštovní nedostanete, ale chtěli byste petici podepsat, napište nám a my za Vámi rádi s podpisovým archem přijedeme. Vzhledem k povaze petice prosíme o podpisy jen občany s trvalým bydlištěm v Prachaticích. Online verzi petice neplánujeme.


--------------

PETICE
za odvolání starosty Prachatic Martina Malého ze své funkce 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané města Prachatice, žádáme prostřednictvím této petice odvolání starosty Martina Malého ze své funkce z důvodu porušení povinnosti při správě cizího majetku, nerespektování práce řádného hospodáře a dlouhodobého vykazování minimální kompetence na poli řízení našeho města.

Starosta je orgánem obce, kterého volí zastupitelstvo, a to zpravidla na svém ustavujícím zasedání. Zároveň jej může i kdykoliv během volebního období odvolat. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že starosta je (stejně jako ostatní členové zastupitelstva či rady obce) povinen dodržovat veškeré povinnosti, které mu jakožto členovi voleného orgánu právnické osoby (tj. i obce) ukládá Občanský zákoník. Ten předpokládá a vychází z toho, že starosta je dostatečně uvědomělý a že disponuje takovými schopnostmi a znalostmi, aby mohl svou funkci náležitě vykonávat.

Podle Občanského zákoníku je starosta rovněž povinen vykonávat svou činnost pro obec s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí neboli s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost byla ovšem zanedbána nevhodným hospodařením s majetkem Města Prachatice. Objekt v Nádražní ulici, tzv. Kralovu vilu, ve kterém je skladován majetek města, nenechal vhodně zabezpečit a tím pádem se dům stal dlouhodobým útočištěm drogově závislých. Ačkoli je dům čp. 364 stále zkolaudován jako objekt občanské vybavenosti (a tím pádem má Město Prachatice povinnost se o něj starat), tímto zanedbáním došlo k poškození stavby s výjimečnou architektonickou hodnotou a také k poškození movitého městského majetku, který je na pokyn starosty ve vile uskladněn. Došlo tedy k porušení § 1411 Občanského zákoníku.

Do mozaiky důvodů pro odvolání patří dále to, že starosta Malý nerespektuje zájmy velké části občanů města, za jeho vedení dochází k trvalému úbytku obyvatelstva, dochází k rušení a zavírání obchodů nejen v centru města. Starosta se ani neřídí strategickým plánem města. Vědomě se brání komunikaci s občany, když jednání zastupitelstva svolává v nejdelší možné lhůtě (po třech měsících) a občané na jednáních mohou vystupovat se svými interpelacemi a problémy až v pozdních nočních hodinách, po skončení řádného programu. Pod taktovkou Martina Malého spěje město Prachatice k postupnému úpadku.