Vyprávění příběhů pro děti

03.06.2023

KRALOVA VILA (Nádražní 364, Prachatice), 3. června, 15:00

Živé vyprávění, při kterém vypravěčka Michala Šíma Piskačová používá jen svůj hlas, gesta a mimiku, je poutavé, interaktivní a pěstuje v dětech jejich přirozenou představivost. Pro malé i větší posluchače!

Vyprávění příběhů neboli Storytelling je divadelní disciplína, která namísto rekvizit, kostýmů, světel a scény pracuje s fantazií. Příběh se neodehrává před Vámi, ale ve Vás. Storytelling se tak stává druhem aktivní zábavy, při které divák zapojuje vlastní myšlenky, zkušenosti a představy. Jde o návrat a znovuobjevování hluboce zakořeněné tradice vyprávění, což je ta nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň.


Michala Šíma Piskačová pochází z Vysočiny, vystudovala Divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorský program při Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU zakončila prací pod titulem Vypravěčství jako případ současné slovesné tvorby. Pracovala pro různé kulturní organizace a vedla různé kulturní nebo vzdělávací projekty a programy, mj vedla edukační centrum Ateliér 3D v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (2015 – 2020). Od roku 2021 je ředitelkou Vodňanského kulturního střediska. Založila a koordinuje Mezinárodní vypravěčský festival Kolotoč příběhů.