Poetika vs. Politika lesa_literární čtení: Michal L. Hořejší, Radek Štěpánek

18.03.2023

KRALOVA VILA, 18. 3. 2023, 18:00

Politika vs. Poetika. Les, Šumava, příroda - společná témata, nazíraná ovšem ze dvou zcela odlišných pohledů. Dva mladí spisovatelé mající vztah k jižním Čechám představí ve vile svou aktuální tvorbu. 


POLITIKA LESA - Debata o Národním parku Šumava v letech 1991-2010 / Michal L. Hořejší

Ekologická témata bývají ze strany mocných vnímána jako dobrá příležitost k navození dojmu, že naše spory neplynou z toho, co zastáváme, ale z toho, kým jsme. Přesvědčení, že ten, kdo s vámi nesouhlasí, je někdo "cizí", vede k účinnému štěpení společnosti. A v takové společnosti se pak dobře provozuje politika založená nikoli na programu, nýbrž na potvrzování identity. Říká se jí populismus.

Autor knihy ukáže, jaký je vztah mezi sporem o "šumavského kůrovce", reakcemi na loňský požár v Českém Švýcarsku, mediálním obrazem migrace, motivem "bruselského diktátu", Milošem Zemanem, Václavem Klausem či hlubockým senátorem Tomášem Jirsou.

POETIKA LESA - environmentální lyrika / Radek Štěpánek
Rodilý Prachatičák Radek Štěpánek je v našem literárním terénu považován za průkopníka environmentální poezie. Společně s dalšími básníky (např. Jonáš Zbořil, Jan Škrob) se mu totiž podařilo na sklonku druhé dekády tohoto století revidovat zastaralý slovník přírodní lyriky a vdechnout jí tak nový život, který do své tvůrčí optiky zahrnuje nové klimatologické vidění včetně environmentálního žalu.
Přečte ze sbírek Eroze, Tání a Vichřice. Tento triptych tvoří v kontextu soudobé české poezie velmi ojedinělé a vzájemně propojené dílo, jehož dominantním tématem je skrze environmentální cítění nacházet v existenčně rozbitém světě duchovní jednotu.


FB UDÁLOST