Dny otevřených ateliérů 2023

14.10.2023

KRALOVA VILA, 14. 10. 2023, 15:00

Komentovaná prohlídka Kralovy vily v rámci Dne otevřených ateliérů, které pořádá Jihočeský kraj.

S historií stavby, osudem původních majitelů, architektonickou hodnotou domu i jeho současným stavem Vás seznámí předsedkyně spolku Barbora Koritenská.

V případě příznivého počasí bude po celé odpoledne připraveno venkovní posezení a drobné pohoštění, oheň za vilou, pečení buřtů, ...

Kompletní program DOA je dostupný na https://www.dnyotevrenychatelieru.cz/