Další akce z cyklu Zpátky ke kořenům

08.09.2023

Cyklus Zpátky ke kořenům oživuje téma česko-německých vztahů nejen na jihu Čech. Další z akcí byla přednáška Doc. Mgr. Radka Chlupa, Ph. D na téma Česko-německé vztahy z pohledu politické mytologie.

Složité česko-německé vztahy byly dlouho dominantně určovány způsobem, jímž se v polovině 19. století ustavila česká národní identita. Klíčovou roli při tom sehrál František Palacký, který ve svých Dějinách národu českého o našich dějinách vyprávěl novým způsobem s cílem ospravedlnit existenci samostatného, jazykově definovaného českého národa, stojícího v opozici vůči Němcům. Palackého příběh českých dějin fungoval i po velkou část 20. století jako ústřední národní mýtus, který vymezoval základní parametry pro diskuse o českém národu a jeho směřování. Na jeho základě došlo i k poválečnému odsunu Němců. Jeho zhroucení přišlo až po roce 1968, kdy v disidentských kruzích začaly vznikat alternativní příběhy. Ty posléze po roce 1989 vytvořily nový národní mýtus, který vztah k Němcům vymezoval nekonfrontačně, a naopak poválečný odsun problematizoval. Poslední roky ale ukazují, že vítězství tohoto nového mýtu nebylo tak drtivé, jak se v 90. letech zdálo, a že Palackého mýtus je stále v některých vrstvách české společnosti živý. Jaké příběhy tedy dnes můžeme o česko-německých vztazích vyprávět, aby měly šanci rezonovat napříč společenskými skupinami a pomáhaly nám ve smíření se s minulostí?