Historie

Stavba Kralovy vily byla započata 6. září 1931 a dokončena byla 30. října 1932. Rodina Kralů obývala dům do května 1945. Poté vila sloužila několik let jako sklad a kanceláře, od roku 1948 v ní byly umístěné jesle. Ty vystřídala postupně mateřská škola a školní družina. 

V 70. letech došlo k přistavění nízké terasy s kamennou podezdívkou, která nahradila původní skalku. Terasa ale poměrně dobře zapadá do celkového rámce stavby a není rušivým prvkem. Ve stejné době došlo také k výměně původních anglických výsuvných oken za klasická nečleněná. 

Od 70. let je zároveň stavba odsouzena k demolici kvůli stavbě obchvatu. Proto byla v roce 2009 družina přestěhována, vila vyklizena a vystavena vandalismu. Došlo k odcizení většiny kovových prvků, včetně litinového topení a okapů. Na stavbu silnice bylo vydáno územní rozhodnutí, které je platné do roku 2022.  

V letech 2014 - 2016 měla vilu v pronájmu Pavla Zelenková, která spolu s Kateřinou Wagnerovou a Barborou Koritenskou /tehdy Staňkovou/ založily spolek na záchranu domu s názvem Živá vila. Členové spolku zde pořádali kulturní a vzdělávací akce, smlouva ale nebyla ze strany města prodloužena a spolek musel vilu opustit. Od té doby je dům využíván coby sklad technických služeb města Prachatice.