Současná situace

  Vila J. N. Krale je v současné době v majetku města a je odsouzena k demolici kvůli „společensky prospěšné“ silnici.  Jedná se ovšem o vyhaslý projekt ze 70. let, který není vzhledem k současným dopravním, urbanisticko-architektonickým a environmentálním standardům a normám aktuální. Vzhledem k aktuální dopravní situaci v Prachaticích a z ní vyplývajícím potřebám a vzhledem k investiční náročnosti případné realizace této stavby není podle dopravního projektanta Michala Šobra stavba silnice reálná (uvaha dopravniho projektanta.pdf).

 

    Spolek Pelyněk podal v listopadu žádost na Ministerstvo kultury ČR na prohlášení stavby za kulturní nemovitou památku. Proces o prohlášení byl zahájen 15. června 2015.

 

    Iniciativa Živá vila získala stavbu do pronájmu. Díky tomu zde může pořádat vzdělávací a kulturní akce a tím zvyšovat povědomí o významnosti objektu.

 

 

Kontakt

Živá vila, z. s. Věžní 60
Prachatice
38301
+420 732 825 503 zivavila@centrum.cz