Původní vzhled stavby

    Vila je tvořena prostou kubickou hmotou, z níž vystupuje pouze přízemní kubus arkýře na jižní a verandy na východní straně. Pod vlivem Loosovy zásady klasického souměrného pojetí hlavního průčelí komponoval Reichl obě pohledově se uplatňující fasády jako osově souměrné, s pravidelně rozmístěnými výsuvnými „anglickými” okny – oblíbeným Reichlovým prvkem. Jižnímu trojosému průčelí, orientovanému k ulici, dominuje v jeho středu rozměrnými okny prosklený arkýř, tvořící podnož pro terasu v patře. Také osu užšího západního průčelí, orientovaného k Živnému potoku, akcentoval Reichl ve zvýšeném přízemí balkonem. Naproti tomu podobu průčelí severního utvářela v souladu s Loosovou koncepcí tvarově bohatá kompozice okenních otvorů různých velikostí a tvarů, která vypovídá o rozdílech ve funkci jednotlivých prostor.

    Dispozičně byl dům uspořádán tak, že v suterénu se nacházely provozní a technické místnosti jako je prádelna, sušárna, garáž, kotelna a sklepy. Přízemí a první patro byly obytné. Osu dispozice jak přízemí, tak prvního patra, tvořila průběžná chodba. V přízemí se nacházel na severní straně pokoj pro služebnou, dále kuchyň se spíží a přípravna a jižní část dispozice byla tvořena obytnými místnostmi s hlavním obytným prostorem ve středovém arkýři. Tento prostor, vybavený krbem, se jen náznakově odděloval přizdívkou od proskleného arkýře, osvětlujícího celý prostor, a od jídelny, propojené s přípravnou menším výdejním okénkem.

    V prvním patře v jižní části dispozice se nacházely dětský pokoj, ložnice a šatna s vestavěnými skříněmi. V severní části byly pokoje pro služebnou, hostinský pokoj a koupelna. Ústředním prvkem na východní straně bylo točité schodiště spojující patra domu.

 

ZDROJE:

Eva Erbanová, Milan Šilhan, Rostislav Švácha (ed.), Slavné vily Jihočeského kraje, Praha 2007, s. 130 a 133.

 

 

 

Kontakt

Živá vila, z. s. Věžní 60
Prachatice
38301
+420 732 825 503 zivavila@centrum.cz